Dawnofdefiance_title.gif

Episode VII:
A RECKONING OF WRAITHS
With the taste of victory still sweet upon their tongues, the troupe find refuge on Coruscant with loyalists. Following the destruction of the Inquisitors’ tower, the Empire is searching for the culprits with extreme prejudice.
Just as there seems to be a lull in the action, word comes that one of the captive designers of the Sarlacc Project has survived, and is seeking asylum with the loyalists…

Viktig info!

För att hålla bättre koll på vilka artiklar, npcs och utrustningar som är godkända och implementerade i kampanjen så har jag infört följande:

När ni skapar nya karaktärer, npcs, platser och liknande, lägg in “Pending GM approval” som tagg i artikeln.

När jag har läst det, kommer jag sedan lägga in antingen:
GM Approved eller Not GM Approved
Om det är GM Approved så är det godkänt att ha i spel.
Om statusen läggs som Not GM Approved så är det inte godkänt för spelet just nu, om du vill ha med din kreation i kampanjen så kan detta diskuteras varför osv. Orsak till varför det blir Not GM Approved kommer jag att skriva i en GM + Player secret.

Dawn of Defiance

MaLa Banner boman_alexander allyns Bjursan Tyrra